L’attuale architettura funeraria in Repubblica Ceca, come patrimonio del 20° secolo e il suo percorso nel 21° secolo

Autori

  • Klára Frolíková Palánová VŠB-Technical University of Ostrava Department of Architecture
  • Ondřej Juračka VŠB-Technical University of Ostrava Department of Architecture

DOI:

https://doi.org/10.6092/issn.2036-1602/7858

Parole chiave:

Parole chiave, Sala delle cerimonie, Repubblica Ceca, Cecoslovacchia, Cremazione, Secolarizzazione

Abstract

“La vita dei morti è conservata nella memoria dei vivi”. Queste parole furono dette dall’oratore, filosofo e scrittore romano Marco Tullio Cicerone duemila anni fa, ma sono ancora attuali. La dottrina cristiana, in seguito, rafforza queste parole e vengono incorporate in strutture sacrali, precedentemente usate per le cerimonie di addio, tra l’altro. I principali cambiamenti sono avvenuti durante il XIX sec. nel territorio ceco. La cremazione viene massicciamente promossa per una migliore igiene e come espressione del progresso umano. Le riforme di Giuseppina e l’inizio della laicizzazione iniziarono il processo di trasformazione delle cerimonie di commiato, in corso per tutto il XX sec. in Cecoslovacchia e in seguito in Repubblica ceca. La massiccia costruzione di crematori e sale funerarie (senza cremazione), così come il programma politico del regime comunista, hanno sostenuto la popolarità contemporanea delle cerimonie laiche e della cremazione. Questi cambiamenti hanno avuto un’influenza considerevole sulla formazione e trasformazione dei cimiteri e sulla loro posizione nella struttura urbana.

Riferimenti bibliografici

Nešporová, O. Obřady loučení se zesnulými: sekulární, náboženské nebo raději žádné pohřby?. Sociální studia, vol. 8, no. 2, pp. 57-85, 2011

Kadeřabek, m.; Hilgert, l., a kol. Výstavba smutečních síní adaptací nebo přístavbou, Společnost přátel žehu, Praha 1967

Anon. Ottův slovník naučný. Díl 5. U-Vosín. Prague, 1907

Hilgert, L., člen technické komise SPŽ. Smuteční síně výstavba a zařízení. Společnost přátel žehu, Praha 1965

Špatenková, N. et al. O posledních věcech člověka. Galén. 2014

Kovář, J.; Peřínková, N.; Špatenková, N., a kol. Hřbitov jako veřejný prostor, first ed., Gasset and VŠB – Ostrava, Praha, 2014

Svobodová, M. Krematorium. Artefaktum, Praha. 2013

Klaus, V. A Kol., Loužek M. (ed.), Sto let od počátku první světové války, first ed., Institut Václava Klause, Praha, 2014

Klaassens, M., & Groote, P. (2014). Postmodern crematoria in the Netherlands: a search for a final sense of place. Mortality, 1, 1-21

Frolíková Palánová, K., Juračka O. 2017 Cultural influences conditioning the development of funeral architecture, its current status and its future direction. In Al Ali, Platko, P. (eds), Advances and Trends in Engineerign Sciences and Technologies II. Vyd. 1

London: Taylor and Francis Group, 2017, s. 599-604

O Juračka. Krematorium s inovovaným pohledem na pohřební kulturu. Ostrava, 2016. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava. Fakulta stavební. Vedoucí práce K. F. Palánová.

Taufer, F. Věstník “Krematoria”, Spolku pro spalování mrtvých. Ant. Reise. Praha-Vyšehrad. 1923, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1932, 1934, 1935, 1951

Toman, J. Rozptyl a vsyp, Pokrokové ukládání zpopelněných ostatků. Společnost přátel žehu, Praha 1983.

International Cremation Statistics 2014. In http://www.effs.eu/cms/fileadmin/members_only/documents/news_articles/Cremation_statistist_2014.pdf

The Act of Parliament 193/2017 changes the Act No 256/2001 Sb. about funeral and burial services and about the change in some of the Acts in version of subsequent regulations and further Acts of Law concerned. The Czech Republic

Šmolík, J., a technická komise SPŽ. Výtvarné a technické doplňky urnových hájů a smutečních síní. Společnost přátel žehu, Praha 1968

Fiala, P., Hanuš, J., Katolická církev a totalitarismus v Českých zemích, first ed., Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2001

Downloads

Pubblicato

2018-07-10

Come citare

Frolíková Palánová, K., & Juračka, O. (2017). L’attuale architettura funeraria in Repubblica Ceca, come patrimonio del 20° secolo e il suo percorso nel 21° secolo. IN_BO. Ricerche E Progetti Per Il Territorio, La Città E l’architettura, 8(12), 120–133. https://doi.org/10.6092/issn.2036-1602/7858

Fascicolo

Sezione

Città, società, lutto e lieux de mémoire